• WhatsApp: +49 163 8528455
  • Call: +49 163 8528455
  • Mail: contact@oxundklee.de

Food, Drinks & Wein

Unsere Menüs

Menü „Ox“ 12 Gang 290 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Trigeminal (Herzhaft)

Gang 3 Dampfnudel

Gang 4 Büffel

Gang 5 Kartoffel

Gang 6 Fisch

Gang 7 „Halve Hahn“

Gang 8 Wachtel

Gang 9 Trigeminal (Süß)

Gang 10 Toffee

Gang 11 Morchel

Gang 12 Petit Fours

Weinbegleitung 140 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 90 €

Prestige Weinbegleitung 330 €

Menü „Ox“ 8 Gang 230 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Dampfnudel

Gang 3 Kartoffel

Gang 4 Fisch

Gang 5 „Halve Hahn“

Gang 6 Wachtel

Gang 7 Morchel

Gang 8 Petit Fours

Weinbegleitung 90 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 50 €

Prestige Weinbegleitung 210 €

Menü „Ox“ 6 Gang 195 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Kartoffel

Gang 3Fisch

Gang 4Wachtel

Gang 5 Morchel

Gang 6 Petit fours

Weinbegleitung 60 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 40 €

Prestige Weinbegleitung 210 €

Menü „Klee“ 12 Gang – veggie 260 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Trigeminal (Herzhaft)

Gang 3 Dampfnudel

Gang 4 Rübe

Gang 5 Kartoffel

Gang 6 Spargel

Gang 7 „Halve Hahn“

Gang 8 Trüffel

Gang 9 Trigeminal (Süß)

Gang 10 Toffee

Gang 11 Morchel

Gang 12 Petit Fours

Weinbegleitung 140 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 90 €

Prestige Weinbegleitung 330 €

Menü „Klee“ 8 Gang – veggie 220 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Dampfnudel

Gang 3 Kartoffel

Gang 4 Spargel

Gang 5 „Halve Hahn“

Gang 6 Trüffel

Gang 7 Morchel

Gang 8 Petit Fours

Weinbegleitung 90 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 50 €

Prestige Weinbegleitung 210 €

Menü „Klee“ 6 Gang – veggie 185 €

Gang 1 Aperos

Gang 2 Kartoffel

Gang 3Spargel

Gang 4Trüffel

Gang 5 Morchel

Gang 6 Petit fours

Weinbegleitung 60 €

Getränkebegleitung ohne Alkohol 40 €

Prestige Weinbegleitung 210 €

Ihr Warenkorb